top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring voor INKLOUD LIMITED ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") beschrijft
hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") wanneer u
gebruik maakt van onze diensten ("Diensten"), bijvoorbeeld wanneer u:

Bezoek onze website op https://www.INKLOUD.io, of een website van ons die hiernaar linkt
privacyverklaring.
Download en gebruik onze mobiele applicatie (INKLOUD LIMITED), of een andere
toepassing van ons die naar deze privacyverklaring linkt.
Contact met ons opnemen op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen.

U kunt ons op een van de volgende manieren bereiken:

(a) door ons te bellen op +447377797613;
(b) door ons te e-mailen op info@inkloud.io; of
(c) door ons te schrijven op 62012, 217 LONGLEY ROAD LONDON ENGLAND
SW17 9LG.

We nemen de privacy, inclusief de veiligheid, van persoonlijke informatie die we over u bewaren
ernstig. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen
informatie over u en hoe we die persoonlijke informatie gebruiken. U dient deze privacyverklaring te lezen
zorgvuldig opmerken, zodat u weet en kunt begrijpen waarom en hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken
informatie die we over u verzamelen en bewaren.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming, maar mocht je vragen hebben over deze privacy
kennisgeving of problemen die daaruit voortvloeien, dan moet u contact opnemen met inkloud.io@gmail.com, wie is
verantwoordelijk voor aangelegenheden met betrekking tot gegevensbescherming binnen onze organisatie, inclusief alle aangelegenheden in deze privacyverklaring. U kunt contact met hen opnemen via de hierboven vermelde gegevens.

We kunnen u van tijd tot tijd andere privacyverklaringen sturen, ook wanneer we gegevens verzamelen
persoonlijke gegevens van u. Deze privacyverklaring is bedoeld om deze aan te vullen en doet dat ook
overschrijf ze niet.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op april
18, 2022.

1. Belangrijkste definities

De belangrijkste termen die we in deze privacyverklaring gebruiken, worden hieronder voor het gemak gedefinieerd:

Gegevensbeheerder: volgens de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming is dit de verantwoordelijke organisatie of persoon
om te beslissen hoe persoonlijke informatie wordt verzameld en opgeslagen en hoe deze wordt gebruikt.

Data Processor: een Verwerkingsverantwoordelijke kan een andere organisatie of persoon aanwijzen om uit te voeren
bepaalde taken met betrekking tot de persoonsgegevens namens en op schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. (Dit kan bijvoorbeeld het hosten van een site zijn die persoonlijke gegevens bevat, of het aanbieden van een e-mailmarketingservice die de massale distributie van marketingmateriaal naar het klantenbestand van een gegevensbeheerder mogelijk maakt).

Persoonlijke informatie: in deze privacyverklaring verwijzen we naar uw persoonlijke gegevens als 'persoonlijk'
informatie'. 'Persoonlijke informatie' betekent alle informatie waaruit een levend individu kan putten
worden geïdentificeerd. Het is niet van toepassing op informatie die is geanonimiseerd.

Speciale informatie– bepaalde zeer gevoelige persoonlijke informatie vereist extra bescherming
onder de wet gegevensbescherming. Gevoelige gegevens omvatten informatie met betrekking tot gezondheid, ras en
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksleven
en seksuele geaardheid en omvat ook genetische informatie en biometrische informatie.

2. Details van persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren

2.1 Hieronder staan de algemene categorieën en details van bewaartermijnen met betrekking tot
die categorieën en in elk geval de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen,
gebruiken en vasthouden over jou:


-Algemene categorie
- Soorten Persoonsgegevens in die categorie
-Bewaartermijnen

Identiteitsgegevens
Dit is informatie met betrekking tot uw identiteit, zoals uw naam (inclusief eerdere namen en titels die u gebruikt), geslacht, burgerlijke staat en geboortedatum
Tien jaar

Contactgegevens
Dit is informatie met betrekking tot uw contactgegevens zoals e-mailadres, adressen, telefoonnummers
Tien jaar

Account Informatie
Dit is informatie met betrekking tot uw account bij ons (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord)
Tien jaar

betalingsinformatie
Dit is informatie met betrekking tot de methoden waarmee u ons een betaling verstrekt, zoals bankrekeninggegevens, creditcard- of debetkaartgegevens en details van betalingen (inclusief bedragen en datums) die tussen ons zijn gedaan.
Tien jaar

transactie informatie
Dit is informatie met betrekking tot transacties tussen ons, zoals details van de aan u geleverde goederen, diensten en/of digitale inhoud en eventuele retourgegevens.

Tien jaar

Enquête informatie
Dit is informatie die we van u hebben verzameld of die u ons hebt verstrekt met betrekking tot enquêtes en feedback.
Tien jaar

Marketinginformatie
Dit is informatie met betrekking tot uw marketing- en communicatievoorkeuren.
Tien jaar

Website, apparaat en technische informatie
Dit is informatie over uw gebruik van onze website en technische gegevens die we verzamelen (waaronder uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de versie, het besturingssysteem dat u gebruikt, details over de tijdzone en locatie-instellingen op het apparaat en andere informatie die we over uw apparaat ontvangen)
Tien jaar

3. Details van speciale informatie die we over u verzamelen en bewaren
3.1 Speciale informatie wordt uitgelegd in sectie 1 hierboven. We verzamelen of bewaren geen speciale informatie over u.
3.2 Wij verzamelen geen informatie van u met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen.

4. Details over hoe en waarom we persoonlijke informatie gebruiken

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om bepaalde wettelijke redenen die zijn uiteengezet in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Er zijn andere wettelijke redenen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming dan hieronder vermeld, maar in de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende juridische redenen:

(a)Contractreden: dit is om onze verplichtingen jegens u na te komen op grond van een contract dat wij met u zijn aangegaan;
(b)Gerechtvaardigde belangen Reden: dit is waar het gebruik van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zolang dat legitieme belang niet zwaarder weegt dan uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen.
(c)Wettelijke verplichting Reden: hier moeten we uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we gebonden zijn; en
(d)Toestemming Reden: hier hebt u ons uw toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifieke reden of specifieke redenen te gebruiken.

4.2 Zoals uitgelegd in punt 3 hierboven, zijn er meer gevoelige soorten persoonsgegevens die een hoger beschermingsniveau vereisen. Wanneer we dergelijke gevoelige soorten persoonsgegevens verwerken, doen we dit meestal in de volgende omstandigheden:

(a) We hebben uw uitdrukkelijke toestemming;

4.3 Om u goederen en diensten te kunnen leveren, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Als u ons niet de vereiste persoonlijke informatie verstrekt, kunnen we de goederen en diensten mogelijk niet aan u leveren.

4.4 Het is belangrijk dat u uw persoonlijke gegevens up-to-date houdt. Als uw persoonlijke gegevens veranderen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om ons dit te laten weten. Als u dit niet doet, kunnen we de goederen en diensten mogelijk niet aan u leveren.

4.5 Waar we vertrouwen op toestemming voor een specifiek doel als de wettelijke reden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de gegevens aan het begin van deze kennisgeving. Als we een verzoek van u ontvangen om uw toestemming voor een specifiek doel in te trekken, stoppen we met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dat doel, tenzij we een andere wettelijke reden hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, in welk geval we die reden aan u zullen bevestigen.

4.6 We hebben hieronder de verschillende doeleinden uitgelegd waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en, in elk geval, de wettelijke reden(en) waardoor we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. Let ook op het volgende:

(a) als we de Reden voor legitieme belangen gebruiken als de wettelijke reden waarom we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, hebben we ook uitgelegd wat dat legitieme belang is; en
(b) voor sommige doeleinden hebben we mogelijk meer dan één wettelijke reden vermeld waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, omdat de wettelijke reden in verschillende omstandigheden kan verschillen. Als u bevestiging nodig heeft van de specifieke wettelijke reden waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.


Doel
Wettelijke reden(en) voor het gebruik van de persoonlijke informatie

Om u in te schrijven als klant
Gerechtvaardigd belang Reden (om u andere goederen, diensten en/of digitale inhoud aan te bieden die ons helpt om ons bedrijf te ontwikkelen)

Om uw bestelling te verwerken, inclusief het innen van betalingen, u te informeren over eventuele updates met betrekking tot uw bestelling of andere
Contractreden.

tenuitvoerleggingsmaatregelen tegen u om de betaling terug te vorderen.
Gerechtvaardigd belang Reden (om geld terug te vorderen dat u ons schuldig bent

Om ons contract met u te beheren en u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.
Contractreden.
Wettelijke verplichting Reden.

Om te voldoen aan audit- en boekhoudkundige zaken
Wettelijke verplichting Reden

Voor het bijhouden van gegevens, inclusief met betrekking tot eventuele garanties of garanties die worden verstrekt als onderdeel van de verkoop van goederen, diensten en/of digitale inhoud
Contractreden.
Wettelijke verplichting Reden.

Om de goederen, diensten en/of digitale inhoud die we leveren te verbeteren.
Gerechtvaardigde belangen Reden (om de goederen, diensten en/of digitale inhoud voor toekomstige klanten te verbeteren en om ons bedrijf te laten groeien.

Om u aan te bevelen en berichten te sturen over goederen, diensten en/of digitale inhoud waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Meer details over marketing vindt u in sectie 11 hieronder.
Legitieme belangen Reden (om ons bedrijf te laten groeien.
Toestemming Reden.

Om de goede werking en correcte werking van onze website te garanderen.
Gerechtvaardigd belang Reden (om ervoor te zorgen dat onze website correct werkt).

4.7 Soms anonimiseren we persoonlijke informatie zodat u er niet meer uit kunt worden geïdentificeerd en gebruiken we deze voor onze eigen doeleinden. Bovendien kunnen we soms sommige van uw persoonlijke gegevens samen met de persoonlijke gegevens van andere mensen gebruiken om ons statistische informatie voor onze eigen doeleinden te geven. Omdat dit gegroepeerd is met andere persoonlijke informatie en u niet identificeerbaar bent uit die gecombineerde gegevens, kunnen wij dit gebruiken.

4.8 Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarover we u hebben geïnformeerd, tenzij we van mening zijn dat het nieuwe doel verenigbaar is met het doel of de doelen waarover we u hebben geïnformeerd. Als we uw persoonlijke informatie willen gebruiken voor een ander doel waarvan we denken dat het niet verenigbaar is met het doel of de doelen waarover we u hebben geïnformeerd, dan zullen we contact met u opnemen om dit uit te leggen en welke wettelijke reden er is om ons toe te staan dit te doen deze.

5. Details over hoe we persoonlijke informatie en speciale informatie verzamelen

5.1 We verzamelen gewoonlijk identiteitsinformatie, contactgegevens, betalingsinformatie, transactie-informatie, enquête-informatie, marketinginformatie, speciale informatie rechtstreeks van u wanneer u een formulier, enquête of vragenlijst invult, goederen, diensten en/of digitale inhoud van ons koopt, contact met ons op via e-mail, telefoon, schriftelijk of anderszins. Dit omvat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, deelneemt aan een wedstrijd of enquête.

5.2 We kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens van derden of openbaar beschikbare bronnen ontvangen. Dit bevat:

(a) Contactgegevens en betalingsgegevens van onze geselecteerde externe leveranciers;
(b) Identiteitsinformatie en contactgegevens van geselecteerde gegevens;
(c) Identiteitsgegevens en Contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen;
(d) Website-, apparaat- en technische informatie van derden, zoals analyseproviders (zoals Google);

5.3 We kunnen ook automatisch website-, apparaat- en technische informatie ontvangen van technologieën zoals cookies die op onze website zijn geïnstalleerd.

Om hier meer over te weten te komen, zie ons cookiebeleid dat beschikbaar is [hier].

6. Details over met wie persoonlijke informatie kan worden gedeeld

6.1 Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met andere organisaties of personen. Deze organisaties zijn onder andere:

(a) Andere bedrijven in onze groep (die kunnen optreden als gezamenlijke gegevensbeheerders of als gegevensverwerkers namens ons) en die de diensten beschrijven die zij leveren waarvoor ze toegang tot persoonlijke informatie nodig hebben, bijv. IT-diensten, of beschrijven de redenen het kan met hen worden gedeeld, bijvoorbeeld voor managementrapportage.

(b) Derden die geen deel uitmaken van onze groep. Deze kunnen zijn:
(i) Leveranciers: zoals IT-ondersteuningsdiensten, betalingsproviders, administratieproviders, marketingbureaus;
(ii) Overheidsinstanties en regelgevende instanties: zoals HMRC, fraudepreventiebureaus;
(iii) Onze adviseurs: zoals advocaten, accountants, accountants, verzekeringsmaatschappijen;
(iv) Onze bankiers;
(v) Kredietinformatiebureaus;
(vi) E-mailplatforms.

(c) alle organisaties die voorstellen om ons bedrijf en onze activa te kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens aan de potentiële koper kunnen bekendmaken.

6.2 Afhankelijk van de omstandigheden zullen de organisaties of mensen met wie we uw persoonlijke gegevens delen optreden als gegevensverwerkers of gegevensbeheerders. Waar we uw persoonlijke informatie delen met een gegevensverwerker, zullen we ervoor zorgen dat we contracten hebben waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen van ons en hen worden uiteengezet, ook met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke informatie.

6.3 Wij verkopen of verhandelen geen van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt.

7. Details over doorgiften naar landen buiten de EER

7.1 We dragen uw persoonlijke gegevens niet over buiten de EER.

8. Details over hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

8.1 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang nodig is, hangt af van de doeleinden waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld (zie sectie 4 hierboven) en of we wettelijk verplicht zijn om de persoonlijke informatie te bewaren (zoals met betrekking tot boekhoudkundige of auditgegevens of om belastingredenen). . Mogelijk moeten we ook persoonlijke informatie bewaren in geval van juridische claims, inclusief met betrekking tot garanties of garanties die we hebben verstrekt met de goederen en diensten.

8.2 U kunt contact met ons opnemen (via de gegevens aan het begin van deze verklaring) om een kopie aan te vragen van ons bewaarbeleid waarin wordt uiteengezet hoe lang verschillende soorten persoonsgegevens worden bewaard.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

9.1 'Geautomatiseerde besluitvorming' is waar een beslissing automatisch wordt genomen zonder enige menselijke tussenkomst. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming omvat dit ook profilering. 'Profiling' is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon (zoals zijn gedrag, kenmerken, interesses en voorkeuren) te evalueren of te analyseren.

9.2 Wetgeving inzake gegevensbescherming legt ons beperkingen op als we geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) uitvoeren die een rechtsgevolg of een vergelijkbaar significant effect op u heeft.

9.3 We voeren geautomatiseerde besluitvorming uit (inclusief profilering) die een rechtsgevolg of vergelijkbaar significant effect voor u heeft. Als we besluiten om dit te doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we u informeren over de wettelijke reden waarom we dit kunnen doen.

10. UW RECHTEN ONDER DE GEGEVENSBESCHERMINGSWET

10.1 Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, namelijk:

(a)Recht om toegang te vragen: (dit wordt vaak 'onderwerptoegang' genoemd). Dit is het recht om van ons een kopie te verkrijgen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. We moeten u ook bepaalde andere informatie verstrekken als antwoord op deze verzoeken om u te helpen begrijpen hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt.

(b)Recht op correctie: dit is het recht om te vragen dat eventuele onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd en dat eventuele onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld.

(c)Recht op verwijdering: (dit wordt vaak het "recht om vergeten te worden" genoemd). Dit recht is alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden. Waar dit van toepassing is, hebt u het recht om ons te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te wissen.

(d)Recht om de verwerking te beperken: dit recht is alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden. Waar dit van toepassing is, hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
(e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid: dit recht stelt u in staat om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens aan iemand anders over te dragen.

(f)Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons wanneer onze wettelijke reden hiervoor de reden voor legitieme belangen is (zie sectie 4 hierboven) en er is iets aan uw specifieke situatie dat betekent dat u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. informatie. In bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen verwerking wanneer deze verwerking bestaat uit profilering (inclusief profilering voor direct marketing).

10.2 Naast de rechten uiteengezet in sectie 10.1, waar we vertrouwen op toestemming als de wettelijke reden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Meer details hierover vindt u in paragraaf 4.5.

10.3 Als u een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de gegevens aan het begin van deze kennisgeving. Als u een verzoek indient, let dan op:

(a) we hebben mogelijk bepaalde informatie van u nodig zodat we uw identiteit kunnen verifiëren;
(b) wij brengen geen vergoeding in rekening voor het uitoefenen van uw rechten, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is; en
(c) als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen we weigeren uw verzoek in behandeling te nemen.

11. Marketing

11.1 Het is mogelijk dat u marketing van ons ontvangt over vergelijkbare goederen en diensten, wanneer u hiermee heeft ingestemd of wanneer wij een andere wettelijke reden hebben om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden.

11.2 We geven u echter de mogelijkheid om te beheren hoe en of we u op de hoogte brengen. In elke e-mail die we u sturen, bieden we een link om u af te melden of af te melden, of om uw marketingvoorkeuren te wijzigen. Om uw marketingvoorkeuren te wijzigen en/of om te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, kunt u altijd contact met ons opnemen via de gegevens aan het begin van deze kennisgeving.

11.3 Als u ons verzoekt om te stoppen met marketing aan u, zal dit ons er niet van weerhouden om u berichten te sturen die niet met marketing te maken hebben (bijvoorbeeld met betrekking tot goederen en diensten die u bij ons hebt gekocht).

11.4 We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden voor marketingdoeleinden.

12. Klachten
Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie hebben behandeld of gebruikt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de Information Commissioner's Office (ICO). Neem in eerste instantie contact met ons op als u vragen wilt stellen of een klacht wilt indienen met betrekking tot onze behandeling of gebruik van uw persoonlijke informatie, zodat we de gelegenheid hebben om dit met u te bespreken en stappen te ondernemen om de positie op te lossen . U kunt contact met ons opnemen via de gegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

13. Websites van derden
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Als u op die links klikt en deze volgt, gaat u naar de website van derden. Deze websites van derden kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen en u moet hun privacyverklaringen raadplegen om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie door hen wordt verzameld en gebruikt.

Blue Eye with Tears: A striking design concept for a fancy tattoo, depicting a blue eye with a few lashes, shedding three beautifully rendered blue tears
bottom of page